Rodzaje skał

skala

Skały dzieli się na grupy uwarunkowane przede wszystkim ich pochodzeniem. Pierwszym rodzajem skał są więc skały magmowe. Jak sama nazwa wskazuje powstały one z magmy a dokładniej w wyniku jej przedostawania się przez litosferę. Skały magmowe dzielą się dodatkowo na głębinowe i wylewne.

Kolejny typ skał to skały osadowe. W skład tej grupy wchodzą skały okruchowe powstałe w wyniku niszczenia innych skał, organiczne zbudowane z licznie nagromadzonych szczątek roślinnych lub zwierzęcych oraz chemiczne stworzone w wyniku naturalnych lub sztucznych procesów chemicznych. Ostatnim typem skał są skały metamorficzne czyli przeobrażeniowe. W ich podgrupach znajdują się skały metamorficzne kontaktowe, dynamiczne oraz regionalne.

22.11.2013. 15:22

Czym jest skała?

Skała to nic innego jak mieszanina różnorodnych minerałów, która została utworzona w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych. Skały to przede wszystkim twory twarde i zbite, jednak w przyrodzie znaleźć można również skały piaszczyste, zbite, luźne czy plastyczne.

Skały zostały wytworzone w czasie zastygania płynnej materii na Ziemi. Pierwszym typem skał były skały krystaliczne. Dopiero tysiące lat później w wyniku innych procesów zaczęły pojawiać się pozostałe rodzaje skał. Do rodziny skał nie zalicza się takich wytworzonych poprzez ingerencję człowieka. Obecnie wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Każdy z powyższych rodzajów posiada inne cechy charakterystyczne.

14.11.2013. 11:07