Występowanie minerałów

skala1

Główne formy występowania minerałów to skupienia zbite, masywne oraz ziarniste. Tutaj charakterystyczny jest brak odrębności kryształów, występują w postaci ciasno zwarte masy. Kolejne skupiska minerałów to druzy i szczotki krystaliczne. Pojawiają się one przede wszystkim na obrzeżach większych lub mniejszych pustek skalnych. Jeśli chodzi o druzy to w większości przypadków mają ciekawie wykształcone ściany.

Następna forma występowania minerałów to dendryt, który na pierwszy rzut oka przywodzi kształty i formy roślinne. Tworzy się bardzo powoli z cienkich powłok. Godnymi wspomnienia formami występowania minerałów są również wykwity oraz konkrecje. Ciekawym skupieniem są również tak zwane zrosty bliźniacze.

04.11.2013. 12:39