Skały

Rodzaje skał

kały dzieli się na grupy uwarunkowane przede wszystkim ich pochodzeniem. Pierwszym rodzajem skał są więc skały magmowe. Jak sama nazwa wskazuje powstały one z magmy a dokładniej w wyniku jej przedostawania się przez litosferę. Skały magmowe dzielą się dodatkowo na głębinowe i wylewne. Kolejny typ skał to skały osadowe. W skład tej grupy wchodzą skały […]