Rodzaje skał

skala

Skały dzieli się na grupy uwarunkowane przede wszystkim ich pochodzeniem. Pierwszym rodzajem skał są więc skały magmowe. Jak sama nazwa wskazuje powstały one z magmy a dokładniej w wyniku jej przedostawania się przez litosferę. Skały magmowe dzielą się dodatkowo na głębinowe i wylewne.

Kolejny typ skał to skały osadowe. W skład tej grupy wchodzą skały okruchowe powstałe w wyniku niszczenia innych skał, organiczne zbudowane z licznie nagromadzonych szczątek roślinnych lub zwierzęcych oraz chemiczne stworzone w wyniku naturalnych lub sztucznych procesów chemicznych. Ostatnim typem skał są skały metamorficzne czyli przeobrażeniowe. W ich podgrupach znajdują się skały metamorficzne kontaktowe, dynamiczne oraz regionalne.

22.11.2013. 15:22

Czym jest skała?

Skała to nic innego jak mieszanina różnorodnych minerałów, która została utworzona w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych. Skały to przede wszystkim twory twarde i zbite, jednak w przyrodzie znaleźć można również skały piaszczyste, zbite, luźne czy plastyczne.

Skały zostały wytworzone w czasie zastygania płynnej materii na Ziemi. Pierwszym typem skał były skały krystaliczne. Dopiero tysiące lat później w wyniku innych procesów zaczęły pojawiać się pozostałe rodzaje skał. Do rodziny skał nie zalicza się takich wytworzonych poprzez ingerencję człowieka. Obecnie wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Każdy z powyższych rodzajów posiada inne cechy charakterystyczne.

14.11.2013. 11:07

Występowanie minerałów

skala1

Główne formy występowania minerałów to skupienia zbite, masywne oraz ziarniste. Tutaj charakterystyczny jest brak odrębności kryształów, występują w postaci ciasno zwarte masy. Kolejne skupiska minerałów to druzy i szczotki krystaliczne. Pojawiają się one przede wszystkim na obrzeżach większych lub mniejszych pustek skalnych. Jeśli chodzi o druzy to w większości przypadków mają ciekawie wykształcone ściany.

Następna forma występowania minerałów to dendryt, który na pierwszy rzut oka przywodzi kształty i formy roślinne. Tworzy się bardzo powoli z cienkich powłok. Godnymi wspomnienia formami występowania minerałów są również wykwity oraz konkrecje. Ciekawym skupieniem są również tak zwane zrosty bliźniacze.

04.11.2013. 12:39